Paul de Leeuw SPEELLIJST

Paul zet zich in voor Fonds Verstandelijk gehandicapten

Paul  zet zich met Pauls Blije Busje in voor Fonds verstandelijk gehandicapten

Het is belangrijk de wereld van mensen met een verstandelijke beperking te vergroten. Zo kunnen zij blijven deelnemen aan onze snel veranderende maatschappij.Daar is vervoer voor nodig, om deze mensen van en naar activiteiten en werk te brengen. Door de veranderingen in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is op vervoer voor mensen met een verstandelijke beperking aanzienlijk gekort, waardoor ze steeds moeilijker datgene kunnen doen waar hun hart sneller van gaat kloppen. Paul vindt goed vervoer voor mensen met een verstandelijke beperking van groot belang en zet zich vanaf vandaag met Pauls Blije Busje in voor het Fonds verstandelijk gehandicapten, de organisatie die eraan bijdraagt dat mensen met een verstandelijke beperking een volwaardig leven kunnen leiden.

Door BUSJE te sms’en naar 4333 doneert men eenmalig € 3,- aan het Fonds verstandelijk gehandicapten die hiermee projecten steunt voor mensen met een verstandelijke beperking waarbij vervoer onmisbaar is.